Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

 

ALVELIS, s.r.o. je česká firma, zabývající se výrobou stavebních pouzder špičkové kvality pro posuvné interiérové dveře a jejich následným prodejem na území ČR.

Tyto Všeobecné podmínky jasně upravují:

 I. Práva a povinnosti obchodujících stran při prodeji

Veškeré právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy ke zboží nabízenému společností ALVELIS, s.r.o. (dále jen „dodavatel“), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, a také ustanoveními §58 a §52 občanského zákoníku.

 1. Požadované zboží si zákazník (dále jen „odběratel“) vybírá z nabídky na stránkách internetového obchodu eshop.alvelis.cz , z tištěného katalogu nebo elektronicky (telefonem, e-mailem) přímo na provozovně společnosti dodavatele.

2. Nabízené zboží je identifikováno unikátním kódem a je popsáno srozumitelným názvem. U každého zboží je dále uvedena cena. Cena zboží je uvedena v českých korunách s i bez DPH. Veškeré poplatky četně nákladů na dopravy do místa dodání, budou odběrateli vyčísleny v potvrzení přijetí jeho objednávky.

3. Kupní smlouva k nabízenému zboží je uzavřena okamžikem doručení potvrzení přijetí objednávky, které zašle dodavatel na e-mailem nebo faxem na adresu  odběratele, případně podepsáním potvrzení přijetí objednávky odběratelem na provozovně dodavatele. Odběratel odsouhlasením objednávky stvrzuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a jeho objednávka je závazná.

4. Objednané zboží, je-li potvrzeno jako zboží skladem, lze vyzvednout přímo na provozovně, která se nachází na adrese: T.G.Masaryka 906, 570 01 Litomyšl.

5. Není-li domluven vlastní odběr, bude zboží dodáno dodavatelem nebo dobírkou prostřednictvím dopravce, na adresu, kterou odběratel uvede v  objednávce (platí pouze pro území ČR). V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude odběrateli dodáno ihned poté, co bude na skladě. O tom musí být odběratel bezodkladně informován.

6. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje odběratele uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku dodavatele z uzavřené smlouvy a to na dobu 10 let od první objednávky. S tímto odběratel souhlasí. Odběratel má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze e-mailem na adrese info@alvelis.cz.

 II. Objednávka

 Objednávka musí obsahovat následující údaje:

a) Fakturační údaje u práv.osob a živnostníků (název společnosti, IČ, DIČ, adresu)

b) dodací adresu u soukromých osob, u práv. osob pokud se liší od fakturační

c) kontaktní informace, tzn. jméno a příjmení kontaktní osoby, mobil, telefon, e-mail

d) kontaktní údaje osoby na místě dodání (pokud dopravu realizuje dodavatel), tzn. jméno, příjmení, mobil, telefon, mail

e) informaci o zboží: název, rozměry, kód, cenu, množství.

 III. Platební podmínky, doručení zboží

1. Kupní cenu za zboží lze uhradit jedním ze tří způsobů, uvedených ve formuláři objednávky:

a) v hotovosti, pokud bude zboží předáno na provozovně uvedené v odstavci I.

b) bankovním převodem předem před doručením zboží na účet dodavatele (č.ú.: KB,a.s. 43-9387200277/0100)

c) dobírkou při dodání zboží dopravcem.

d) cena dopravy je závislá na zvoleném způsobu úhrady:

   - osobní odběr - bez dalších poplatků

   - platba převodem - příplatek za dopravu 200,- Kč

   - platba na dobírku - příplatek za dopravu 250,- Kč

 IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Odběratel je oprávněn  odstoupit od smlouvy také v případě, že bylo dodavatelem doručeno jiné zboží, než bylo objednáno. V tomto případě, musí odběratel vrátit dodavateli zboží kompletní, nepoškozené, v originálním neporušeném obalu.

3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si odběratel dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. Nárok    na úhradu zboží a vzniklých nákladů na vrub odběratele tímto nezaniká.

4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

  V. Reklamace

1. Dodavatel poskytuje na konstrukci stavebního pouzdra  záruční lhůtu v trvání 7 let , na doplňkové a mechanické části výrobku v trvání 2 let.

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Pro řádný průběh a provedení reklamace je nutné splnit následující podmínky:

a) reklamované zboží, je nutné vrátit dodavateli kompletní společně s fakturou-daňovým dokladem, která slouží zároveň jako záruční list, a dokladu o zaplacení;

b) vhodné je přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady;

c) reklamované zboží je nutné doručit na provozovnu firmy, Smetanovo náměstí 72, 570 01 Litomyšl.

d) reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození zboží došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce-v případě zjevného poškození zboží při přebírání doporučujeme odběrateli takové zboží nepřevzít s poukazem na jeho poškození), při neodborném zacházení nebo používání zboží jiným způsobem než je uveden v návodu k němu nebo neodbornou montáží, vedoucí k poškození výrobku a nesprávné funkce.

3. Po obdržení reklamace bude dodavatel telefonicky kontaktovat odběratele a bude ho průběžně informovat o průběhu reklamace.

 VI. Závěrečná ustanovení:

1. Firma ALVELIS, s.r.o. je registrována v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 29320

2. Sídlo společnosti je na adrese 17.listopadu 833, 570 01 Litomyšl, IČ 248 44 781, DIČ CZ24844781

3. Stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek platné a účinné.

4. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.8.2011.

Košík je prázdný.
ALVELIS, s.r.o.
č.p.33
517 91 Sedloňov
IČ: 248 44 781
DIČ: CZ24844781
tel. +420 734 406 254
zboží v e-shopu: 32 e-shop systém banan.cz